Djelatnosti upravnog odbora

Upravni odbor najviše je tijelo Zaklade koje donosi odluke ključne za rad Zaklade. Članove Upravnog odbora imenuju osnivači Zaklade i to jednog predstavnika/cu Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka te tri predstavnika Sveučilište u Rijeci. Članovi među sobom biraju predsjednika te zamjenika predsjednika.

Planovi, strategije, evaluacije projekata i promocija Zaklade provode se kroz rad Upravnog odbora i stručnih povjerenstava. Članove stručnih povjerenstava bira Upravni odbor na prijedlog ravnateljice, prema kriterijima stručnosti i njihovih zasluga u akademskoj zajednici.

Nakon isteka četverogodišnjeg mandata članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani na tu funkciju.

Trenutni članovi Upravnog odbora:

  • prof. dr. sc. Damir Zec, predsjednik
  • mr. sc. Edita Stilin, potpredsjednica
  • Boris Popović, dipl. ing. el., MBA
  • Sanda Sušanj, prof.
  • prof. emeritus Bruno Grbac

Sjednice Upravnog odbora: