Nagrada za transfer znanja

Nagrada za transfer znanja prvi put se dodjelila 2019. godine, a pokrenuta je sa ciljem i svrhom prepoznavanja i nagrađivanja primjera dobre prakse – uspješnih transfera znanja sa Sveučilišta u Rijeci u gospodarsku i širu zajednicu.

Transfer znanja obuhvaća sve naplatne djelatnosti kojima se, koristeći kompetencije, stručno znanje i opremu Sveučilišta, stvara vrijednost za gospodarske i druge subjekte, odnosno komercijalizira intelektualno vlasništvo Sveučilišta u Rijeci koristeći se pritom najboljim poslovnim praksama na dobrobit Sveučilišta i njegovih sastavnica, zaposlenika i šireg društvenog okruženja.

Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj razini u kategorijama: poslovna suradnja (Consultancy), inovacijski projekti (Contract Research) i razvoj tehnoloških rješenja (Technology Transfer).

Dodatno, ovom se nagradom nastoji potaknuti stvaranje primjenjivih znanja na Sveučilištu u Rijeci, povećavati vidljivost Sveučilišta u Rijeci i korištenje znanstvene i druge opreme Sveučilišta u Rijeci, približiti sveučilišne studijske programe potrebama gospodarstva i šire zajednice, unaprijediti zapošljivost studenata, povećati znanstvene i umjetničke produkcije te financijske rezultate Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica.

Natječaj se provodi u sklopu programa Riječka ideja, smjer Poticaj. U 2019. raspisan je u suradnji s tvrtkom partner Alarm automatika d.o.o.

Dobitnici nagrade
 

2022.

Kategorija: Inovacijski projekti

Potpora razvoju inovativnog priključka za spajanje konstrukcijskih elemenata od tankostjenih čeličnih C-profila

Tim je proveo je opsežna laboratorijska ispitivanja s ciljem razvoja inovativnog priključka za spajanje rešetkastih nosača izvedenih od tankostjenih čeličnih C-profila, te kako bi se istražio potencijal njegove primjene u građevinarstvu u proizvodnji zgrada gotovo nulte energije. Tvrtka Tehnoplast profili d.o.o. iz Velike Gorice, te Palijan d.o.o. iz Zagreba su osmislili inovativni priključak dok je tvrtka Tehnoplast profili d.o.o. proizvela dvije vrste spojnica od pocinčanog čelika koje se ugrađuju unutar poprečnog presjeka tankostjenog čeličnog C-profila. Na taj način spojnice ojačavaju područje spoja u priključku i omogućuju prijenos opterećenja bez otkazivanja tankostjenog C-profila gnječenjem ili paranjem. Aktivnosti koje su provedene na projektu su: (i) laboratorijska ispitivanja čelika za izradu C-profila i spojnica radi utvrđivanja osnovnih mehaničkih svojstava, (ii) osmišljeno i provedeno šest različitih eksperimenata za dva tipa spojnica kojima je utvrđena nosivost i način otkazivanja spojnica, (iii) osmišljeni su i izrađeni specijalni alati za provedbu ispitivanja spojnica.

Nagrada se dodijelila timu u sastavu:

  • doc. dr. sc. Paulina Krolo, Građevinski fakultet u Rijeci (voditeljica tima)
  • Lazar Lukačević, mag.ing.aedif., Građevinski fakultet u Rijeci
  • Antonio Bakran, mag.ing.aedif., Građevinski fakultet u Rijeci
  • doc.dr.sc. Natalija Bede Odorčić, Građevinski fakultet u Rijeci
  • izv.prof.dr.sc. Ivan Marović, Građevinski fakultet u Rijeci
Pogledajte dobitnike nagrada prijašnjih godina